Algemene Voorwaarden Voorjaar/Zomer 2024

Het voorjaar/zomerseizoen loopt van 11 maart t/m 29 september.
U kunt tennissen van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 22.15 uur. In het weekend is het park geopend van 09.00 - 17.00 uur.

Het dragen van sportkleding en tennisschoenen is verplicht; het dragen van gewone kleding en schoenen is op de baan niet toegestaan.
Glaswerk is niet toegestaan op de banen.

Overmacht
Mocht vanwege extreme (weers)omstandigheden en/of maatregelen waarop Overdam Tennispark zelf geen invloed kan uitoefenen, het park gesloten moeten worden, valt dit onder overmacht. Uiteraard zullen wij in dat geval ons uiterste best doen om een goede oplossing voor alle partijen te zoeken.

Tennistrainingen
Tijdens het Voorjaar/Zomerseizoen worden tennistrainingen gegeven en starten in de week van 1 april. De trainingen worden uitsluitend verzorgd door trainers van Motion Tennis ism Overdam Tennispark.

Er worden 20 lessen gedurende het seizoen gegeven. Heeft u les op maandag bevat de serie 18 lessen (1e Paasdag en 2e Pinksterdag is er geen les). De factuur wordt dan aangepast naar 18 lessen.

De jeugdtrainingen worden gegeven van maandag t/m vrijdag tussen 15.45 en 19.05 uur, op woensdag van 13.00 - 19.05 uur en op zaterdag van 09.00 - 14.00 uur.

Trainingen voor volwassenen worden gegeven van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 22.15 uur en op zaterdag van 09.00 - 14.00 uur.
Trainingen in de avond starten vanaf 18.55 uur. Indien u aangeeft niet om 18.55 uur te kunnen, gaan wij u indelen vanaf 19.20 uur. Geeft u aan om 21.25 uur te kunnen, dan delen we in vanaf 18.55 uur.

Uitzonderingen op de tijden worden vooraf gemeld.

Eén lesuur duurt 50 minuten.

De trainingen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

De indeling van de trainingen geschiedt op basis van niveau, motivatie, leeftijd en beschikbare tijd. Bij het indelen houden we zo veel mogelijk rekening met de door u opgegeven voorkeuren. Het kan echter voorkomen dat we door roostertechnische omstandigheden niet aan alle wensen kunnen voldoen.

Overdam Tennispark/Motion Tennis behoudt het recht voor om aanvragen niet te honoreren bij onvolledige groepen of bij een niet passend baan - of trainersrooster en biedt dan een alternatief.

Overdam Tennispark/Motion Tennis is gerechtigd een alternatieve tijd aan te bieden en zonder opgaaf van reden deelnemers te weigeren.

Inschrijven
U schrijft in door het Inschrijfformulier via de website te versturen.

Tot de sluitingsdatum (15 maart 2024) kunt u vrijblijvend annuleren; na deze datum is dat niet meer mogelijk, is de inschrijving bindend en bent u verplicht het volledige lesbedrag te betalen. Schrijft u na 15 maart 2024 in, is de inschrijving direct bindend. Met het versturen van het inschrijfformulier bent u op de hoogte van en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Betaling
Het lesgeld dient na ontvangst van de factuur (wordt per e-mail verstuurd) bij voorkeur vóór aanvang van de trainingen, doch uiterlijk vóór 30 april 2024 overgemaakt te worden naar NL28 SNSB 8838 7559 57 tnv Delphi Sports BV, onder vermelding van het factuurnummer. Er vindt geen incasso plaats. Wil u in 5 termijnen betalen, kan dat. Wij verzoeken u in dat geval het maandbedrag in de maanden april, mei, juni, juli en augustus zelf over te maken naar bovengenoemd bankrekeningnummer ovv van het factuurnummer.

Bij de tweede herinnering wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij de daar opvolgende aanmaning bedragen deze kosten € 25,- extra. Indien de genoemde factuur na de aanmaning niet binnen 5 dagen is betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

Afmelden en niet doorgaan van trainingen
Kan een training door weersomstandigheden niet doorgaan, wordt deze ingehaald. Hiervoor geldt de 50%-regeling, d.w.z. de eerste regenles wordt ingehaald, de tweede regenles wordt niet ingehaald. Koningsdag wordt ook ingehaald.

Als een training niet doorgaat, ontvangt u een bericht via WhatsApp van de trainer. Heeft u geen bericht ontvangen, is altijd het verzoek naar het park te komen. Bent u zelf een keer niet aanwezig, verzoeken wij u dit te appen naar uw trainer.

Voor de vakanties houden we de adviesdata van de Rijksoverheid aan. Er is geen tennisles op:
Koningsdag: 27 april
Meivakantie: 28 april t/m 5 mei
Zomervakantie: 14 juli t/m 25 augustus

Bij afwezigheid van een trainer wordt de training altijd ingehaald. Motion Tennis behoudt zich het recht voor in voorkomend geval een (inhaal)training te laten verzorgen door een andere dan de vaste trainer.

Bij afwezigheid van een leerling (bijv. door ziekte of blessure) vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.


Van deze Algemene Voorwaarden, zal u op eerste verzoek een exemplaar worden toegezonden.

Voor al uw vragen kunt u terecht bij Overdam Tennispark via telefoonnummer 070-3178579 of per mail via info@overdamtennispark.nl