Privacyverklaring

Privacyverklaring Tennispark Overdam

Regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Geen zorgen. Met uw persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. Daar kun je op vertrouwen. Tennispark Overdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Waarvoor gebruiken we welke gegevens?
Tennispark Overdam verwerkt uw persoonsgegevens u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier (via website, mondeling of via inschrijfformulier) heeft verstrekt. Met deze gegevens kunnen wij telefonisch contact met u opnemen en/of u schriftelijk (per e-mail en/of per post) benaderen.

Tennispark Overdam verwerkt de volgende persoonsgegevens:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw geboortedatum
- Uw bankrekeningnummer en gegeven voor eventuele automatische incasso

We gebruiken deze gegevens voor:
- het versturen van facturen
- het uitvoeren van incasso’s
- het versturen van de folder (2x per jaar)
- uw naam wordt gebruikt in de leslijsten waar alleen tennisleraren inzicht in hebben
- uw telefoonnummer wordt alleen gebruikt om af te bellen/appen als een les niet doorgaat of voor noodgevallen
- uw geboortedatum is belangrijk voor de indeling
- uw geboortedatum wordt tevens gebruikt om u persoonlijk een bericht te sturen op uw verjaardag
- uw e-mailadres wordt gebruikt voor persoonlijke vragen of voor nieuwsbrieven

We sturen 2x per jaar voor aanvang van het nieuwe seizoen een nieuwsbrief met activiteiten en de mogelijkheid om in te schrijven voor lessen. Daarnaast sturen we gedurende de seizoenen e-mails over activiteiten als de Move en toernooien en voor de jeugd over toernooien, WinterGames en bijvoorbeeld het Overdam 4 Kids Tenniskamp.

Voor de verwerking van uw gegevens maken wij gebruik van een programma van Allunited. E-mails worden verstuurd via dit systeem en iedereen krijgt een persoonlijke mail. Er wordt geen gebruik gemaakt van cc of e-maillijsten die zichtbaar zijn voor alle ontvangers.

Er is een verwerkingsovereenkomst tussen Tennispark Overdam en AllUnited. Deze maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden van Allunited.

Recht op inzage/ aanpassen en verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Tennispark Overdam. We zullen zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

U kunt zelf ook zien welke gegevens wij van u in ons bestand hebben staan. U kunt deze gegevens zelf bijhouden en wijzigen. Dit kan via www.overdamtennispark.nl / inloggen. Wenst u dat wij uw gegevens uit ons bestand moeten verwijderen (vergetelheid) dan zullen wij dat doen na uw schriftelijke aanvraag, m.u.v. de gegevens die wij voor de wettelijke bewaartermijn moeten behouden.

Met wie delen we gegevens/wie hebben inzage in uw gegevens?
NAW-gegevens worden niet verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden en uw gegevens worden niet gepubliceerd.

Er worden alleen gegevens van leden uitgewisseld met de verenigingen AMIE, TCO/TVK en TIE-Break (ivm updates) en om het mogelijk te maken te kunnen afhangen. Met deze verenigingen hebben wij een verwerkingsovereenkomst.

Tennisleraren gebruiken alleen uw naam, geboortedatum en telefoonnummer.

Website
De website is onderdeel van het programma van Allunited en is sinds 2017 (nieuwe website, https) helemaal beveiligd. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Webcam en overige camera’s
In het paviljoen hangen camera’s. Deze zijn er uitsluitend om uw en onze eigendommen te beveiligen. De buitencamera voor de webcam op onze website is verwijderd.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via algemeen@overdamtennispark.nl.

www.overdamtennispark.nl is onze website.

Tennispark Overdam is als volgt te bereiken:
Van Ruysdaellaan 3C, 2264 TK LEIDSCHENDAM
Telefoon: 070-3178579
E-mail: algemeen@overdamtennispark.nl