Herfst/Winterseizoen 2023-2024

Algemene Voorwaarden Overdam Tennispark

DATA
Het herfst/winterseizoen loopt van 2 oktober 2023 t/m 8 maart 2024.
Gedurende het seizoen kunt u tennissen van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 22.15 uur en in het weekend van 10.00 – 17.00 uur (of donker).

24 december vanaf 13.00 uur, op 25 en 26 december, 31 december en 1 januari is het tennispark gesloten. 
Van 27 t/m 30 december is het park geopend van 10.00 – 16.00 uur.

HERFST/WINTERKAARTEN
Er zijn 4 verschillende soorten Herfst/Winterkaarten. Afhankelijk van uw keuze wordt uw pasje geactiveerd en kunt u spelen van

1) Winterkaart Overdag: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 15.30 uur
2) Winterkaart Weekend + Overdag: zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur of donker en maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 15.30 uur
3) Winterkaart Daluren: maandag t/m vrijdag van 15.00 – 18.00 uur
4) Winterkaart All-in: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 22.15 uur en zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur of donker.

Inschrijven
U schrijft in door het Inschrijfformulier op de website te versturen of via inschrijving op kantoor van Overdam Tennispark. Na versturen van het formulier of direct inschrijven kunt u niet meer annuleren en bent u verplicht het totale bedrag van de bestelde Winterkaart te betalen. In geval van ziekte of blessure vindt er geen restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Betaling
De factuur van de Herfst/Winterkaart wordt per e-mail verstuurd en dient na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen en in ieder geval vóór aanvang van het herfst/winterseizoen (zijnde 2 oktober 2023) overgemaakt te worden naar IBAN NL28 SNSB 8838 7559 57 t.n.v. Delphi Sports BV, onder vermelding van het factuurnummer. Na betaling van de factuur wordt uw inschrijving geactiveerd en kunt u reserveren of gereserveerd worden.

Bij de tweede herinnering wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij de daar opvolgende aanmaning bedragen deze kosten € 25,- extra. Indien de genoemde factuur na de aanmaning niet binnen 5 dagen is betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

Spe(e)lregels
Voor het seizoen gelden regels mbt afhangen. Deze krijgt u aan het begin van het seizoen toegezonden.

Overmacht
Mocht vanwege extreme (weers)omstandigheden en/of maatregelen waarop Overdam Tennispark zelf geen invloed kan uitoefenen, het park gesloten moeten worden, valt dit onder overmacht. Dit geeft geen recht op restitutie van het bedrag wat u heeft betaald voor de Herfst/Winterkaart. Uiteraard zullen wij ons uiterste best doen om een goede oplossing voor alle partijen te zoeken.

TENNISTRAININGEN 
De trainingen van het Herfst/Winterseizoen starten eind oktober. 
De trainingen worden uitsluitend verzorgd door de trainers van Motion Tennis.

De jeugdtrainingen worden gegeven van maandag t/m vrijdag tussen 15.45 en 19.05 uur (woensdag vanaf 13.00 uur) en op zaterdag van 10.00 - 14.00 uur.
Trainingen voor volwassenen worden gegeven van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 22.15 uur en op zaterdag van 10.00 - 14.00 uur.
Lessen in de avond worden in basis gegeven om 18.55, 19.45, 20.35 en 21.25 uur. Indien u aangeeft (bijvoorbeeld) niet om 18.55 uur te kunnen, wordt u ingedeeld vanaf 19.20 uur (basis 19.45, 20.35 of 21.25 uur). Kunt u niet om 21.25 uur, dan kunnen wij u indelen vanaf 18.55 uur.

Eén trainingsuur duurt 50 minuten.

Inschrijven
U schrijft in door het Inschrijfformulier op de website te versturen of via inschrijving op kantoor van Overdam Tennispark.

Tot de sluitingsdatum (oktober 2023) kunt u vrijblijvend annuleren; na deze datum is dat niet meer mogelijk, is de inschrijving bindend en bent u verplicht het volledige bedrag van de gekozen training te betalen. Schrijft u ná deze datum, is de inschrijving direct bindend.

De indeling van de trainingen geschiedt door Overdam Tennispark en Motion Tennis, op basis van niveau, leeftijd en beschikbare tijd. Bij het indelen van de trainingen houden we zo veel mogelijk rekening met de door u opgegeven voorkeuren. Het kan echter voorkomen door roostertechnische omstandigheden dat we niet aan alle wensen kunnen voldoen of deze kunnen combineren. Dit is geen ontbindende voorwaarde, mits vooraf besproken.

Betaling
Wij verzoeken u vriendelijk de factuur voor de trainingen (wordt per e-mail verstuurd) vóór aanvang van de eerste les te voldoen. Het bedrag dient anders uiterlijk vóór 30 november 2023 overgemaakt te worden naar IBAN NL28 SNSB 8838 7559 57 t.n.v. Delphi Sports BV, onder vermelding van het factuurnummer. 

Bij de tweede herinnering wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij de daar opvolgende aanmaning bedragen deze kosten € 25,- extra. Indien de genoemde factuur na de aanmaning niet binnen 5 dagen is betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

Niet doorgaan van trainingen 
Mocht een training door (weers)omstandigheden niet doorgaan, dan wordt deze afgezegd en binnen het seizoen alsnog gegeven. Er worden maximaal 3 trainingen ingehaald; vallen er meer dan drie trainingen uit, dan wordt er voor betreffende cursisten een clinic of een toernooi georganiseerd. Als een training niet doorgaat, wordt u afgebeld of ontvangt u een WhatsApp. Bent u niet gebeld of heeft u geen bericht ontvangen, is altijd het verzoek naar het park te komen.
Bij afwezigheid van een trainer wordt de training altijd ingehaald. Overdam Tennispark en Motion Tennis behouden zich het recht voor in voorkomend geval een (inhaal)les te laten verzorgen door een andere dan de vaste trainer.

Bij afwezigheid van een leerling (bijv. door ziekte of blessure) vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. Afmelden voor de training via WhatsApp aan de trainer. 

Vakanties
Voor de vakanties houden we de adviesdata van de Rijksoverheid aan. Er is geen training tijdens de Kerstvakantie (van 24 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024). De trainingen van het seizoen gaan weer verder vanaf maandag 8 januari 2024. De voorjaarsvakantie (18 februari t/m 25 maart 2024) kan gebruikt worden om trainingen in te halen.

Overmacht
Mocht vanwege extreme (weers)omstandigheden en/of maatregelen waarop Overdam Tennispark zelf geen invloed kan uitoefenen, het park gesloten moeten worden, valt dit onder overmacht en vervalt de in deze Algemene Voorwaarden genoemde regel m.b.t. inhalen van lessen. Dit geeft geen recht op restitutie van het door u betaalde lesgeld. Uiteraard zullen wij ons uiterste best doen om een goede oplossing te zoeken voor alle partijen.

Diversen
Het dragen van sportkleding en tennis/sportschoenen is verplicht; het dragen van gewone kleding en schoenen op de baan is niet toegestaan.

Glaswerk en kauwgom is niet toegestaan op de baan.

De trainingen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, mits vooraf gemeld aan de administratie.

Overdam Tennispark en Motion Tennis behouden het recht voor om trainingsaanvragen niet te honoreren bij onvolledige groepen of bij een niet passend baan - of trainersrooster en kan zonder opgaaf van reden deelnemers weigeren.

Overdam Tennispark en Motion Tennis zijn gerechtigd een alternatieve lestijd aan te bieden. 

Van deze Algemene Voorwaarden, zal u op eerste verzoek een exemplaar worden toegezonden.


Voor al uw vragen kunt u terecht bij Overdam Tennispark via telefoonnummer 070-3178579 of per mail via info@overdamtennispark.nl